Monday, December 9, 2013

Toe Tappin' Tuesdays

Okay this week I've got a real treat for everyone. My friend and old guitar teacher, Byron Matice has began creating some Youtube videos of his down right legendary guitar abilities. As if his monstrous shredding isn't enough the guy is seriously one of the nicest dudes I've ever met and is just an all around passionate musician that bubbles with both positivity and gnarly riffs. I can literally still hear him as I'd come in to his home for before school lessons guitar lessons saying "How ya doing lad!"


 Head to his channel and subscribe to enjoy some more videos of him tearing it up. Best enjoyed in the early morning with a fresh cup of coffee, just like Byron would like!\

Click this photo to go to Byron's channel!

1 comment:

 1. k đi đc. đành tự an ủi mình hà giang cùng lắm cũng chỉ như này thôi. cũng hoa tam giác mạch, cũng nhà vua Mèo, cũng ruộng bậc thang, cũng đường đèo, đồi núi, lúc mây lúc nắng.
  dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng
  dịch vụ làm sổ sách kế toán
  dịch vụ kế toán nội bộ
  Thứ 7. Comiccon ở Newyork. Masahi Kishimoto signing và chiếu Boruto the movie. Vé đã sold out cả 1 thế kỷ trước. Nên mừng là hôm ấy m đã có Big

  ReplyDelete